ආරක්ෂිත කණ්නාඩි

  • Safetyglasses

    ආරක්ෂිත කණ්නාඩි

    නිෂ්පාදනයේ නම ආරක්‍ෂිත ඇස් කණ්ණාඩි මාදිලිය අංක SL-60 ප්‍රමාණය දර්පණයේ දිග 15cm, දර්පණයේ උස 8cm, සමස්ත පළල 7cm, නාසයේ දුර 3cm, සහ දාර දුර 17.5cm (අතින් මනිනු ලැබේ, 1-2cm දෝෂයක් ඇත) ප්‍රධාන ව්‍යුහාත්මක සංයුතිය වෛද්‍ය හුදකලා අක්ෂි ආවරණ ආරක්ෂිත ආවරණයකින් සහ ප්‍රත්‍යාස්ථ සවි කිරීම් පටියකින් සමන්විත වේ.PC කාච සහ PVC රාමුව, උණු-ඝන කළ සංයෝජනය නැනෝ-පෘෂ්ඨ ඉංජිනේරුකරණය සහ ශක්තිමත් කිරීම හරහා මීදුම විරෝධී බලපෑමක් ලබා ගනී.